viteznyunor2016
zastavme-je-big-2

Zastavme omezování soukromého podnikání

Rozvoj země nelze zajistit zákazy

Rozvoj naší země a spokojený život občanů nelze dosáhnout zákazy, regulacemi a plíživým omezováním soukromého podnikání.

To už jsme tady jednou měli…

V historicky památný den naší země, 25. února, jsou letos podnikatelé a živnostníci nuceni podat první kontrolní hlášení DPH. Jde o razantní narušení práva na soukromí plošným shromažďováním citlivých údajů – tedy šmírováním všech poctivých a pracovitých občanů.

Pod názvem kontrolní hlášení DPH se neskrývá nic menšího než centrální databáze o tom, kdo, s kým, kdy a za kolik obchoduje. A jako bonus stát získá i údaje o lidech, kteří s daní z přidané hodnoty nemají nic společného. I tyto informace bude možné zneužít.

Kontrolní hlášení je jedním z prvních kroků této vlády na cestě k omezení soukromého podnikání živnostníků a malých a středních firem. Těmi dalšími, neméně hrozivými, jsou pak elektronická evidence tržeb a změť zákazů, byrokracie a regulací.

zastavme-je-slide-2

Tři zákeřné rány do zad

Jak agrolevicová vláda cíleně ničí podnikání

Kontrolní hlášení DPH

Svléknutí firem do naha

Firmy nesmí mít žádné obchodní tajemství. Úředníkům musí dát k dispozici údaje o tom s kým, kdy a v jakém objemu jejich firma obchoduje. Že jde o značně citlivé údaje, které nyní může kdokoliv a kdykoliv zneužít? Že veškeré náklady s vyplňováním a podáváním hlášení nese podnikatel? Že v případě chyby či zpoždění bude tvrdě sankcionován? Nezajímá, říká stát: Vyplňuj, nebo skonči.

Elektronická evidence tržeb

Likvidace drobných živnostníků

Většina ekonomicky vyspělých zemí o tom ani neuvažovala a v Chorvatsku to ničemu nepomohlo. Tak proč to nezkusit v České republice? Přesně takto uvažuje česká vláda, když prosazuje zavedení elektronické evidence tržeb. Místo toho, aby současní úředníci daňové správy začali něco dělat, stát příjme další a přinutí podnikatele, aby jim se vším pomohli – na své náklady. Co na tom, že pro některé z nich bude povinné zapojení do systému znamenat velké ekonomické problémy…

Omezování svobody podnikání

Regulace, byrokracie a zákazy

V džungli právních předpisů se už teď málokdo vyzná. A to stále přibývají další zákazy a nařízení. Stát chce prostě totiž řídit úplně všechno. Občany vidí jako stádo ovcí. Lze to ilustrovat na zákazu kouření ve všech hospodách, barech a restauracích. Místo toho, aby stát odpovědnost za ochranu zdraví nechal na lidech, nařídí všem hospodským, aby jejich zařízení byla plně nekuřácká. Tam, kde je normální nechat vše na svobodné vůli obou stran, se opět vecpal stát.

Řekněme jasné NE!

Manifestace

Pojďme do ulic.

25. února 2016

logo-footer
fb-sokr